Kobe Bryant Kobe BryantKobe Bryant – 1997 NBA Slam Dunk Contest